Upphandling och inköp

Vi tillhandahåller kvalificerad rådgivning vid val av IT-produkter och genomför beställningar.

Verksamhet

  • Upphandling av avtal och IT-produkter
  • Förmedling av datorutrustning till institutioner
  • Förmedling av programvaror

Upphandlingstekniskt stöd, avtal m.m.

Vi tillhandahåller kvalificerad rådgivning vid val av IT-produkter, genomför beställningar samt svarar för underhåll och uppdatering av inköpssystemet Wisum.

I arbetsuppgifterna inom Upphandling och inköp ingår att i samband med anskaffning av datorutrustning inom universitet och högskolor i norra Sverige delta i planering av upphandlingar, utformning av kravspecifikationer, utvärdering av anbud och utformning av beslutsunderlag. 

Vi deltar även i avtalsförhandlingar och utformning av avtal. Många ramavtal (motsvarande) framtas i nära samarbete med ett stort antal universitet/högskolor i Sverige.

Foto: Tomas Hjärtström


Kontakta oss

Telefon: 090-786 6900
Besök: Vill du besöka oss i MIT-huset för rådgivning? Ring gärna och boka en tid.

E-post

Beställning via webb

Wisum Umeå universitet