Om enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)

ITS har en spännande och mångfacetterad verksamhet inom IT för universitet och högskolor. Uppgiften är att stötta utbildning och forskning genom att erbjuda IT-stöd och IT-tjänster med hög verksamhetsnytta.

Fotograf Andreas Nilsson
Fotograf: Andreas Nilsson

Vår mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som hjälp skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till excellent forskning och utbildning.

Hög kompetens och stark utvecklingsvilja hos medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänk som präglar universitet ger en stimulerande miljö med intressanta utmaningar i tekniken framkant. Stora utvecklingsmöjligheter för medarbetare inom ett brett verksamhetsområde bidrar också till att ITS är en attraktiv arbetsplats.

Med över 200 medarbetare och konsulter är vi Norrlands största verksamhet inom IT.

Vi utvecklar, förvaltar och driftar IT-system för universitet och högskolor i Sverige. Uppdragen kommer bland annat från andra universitet och högskolor, landsting och forskare.

De nationella systemen för utbildningsadministration, Ladok och NyA (antagning.se) är två av våra största uppdrag. Vi har även samarbetsuppdrag med andra organisationer inom offentlig sektor i Sverige och internationella partners.


I fokus

Är du nyutbildad eller har erfarenhet från arbete inom IT?

Är du intresserad av utmaningar och lockas av att lära dig mer? Då är kanske ITS arbetsplatsen för dig? Läs artikeln