Till umu.se

Nya former och rutiner för beredskap inom IT (nät- och serverdrift) vid Umeå universitet

Som ett led i effektivisering, kostnadsbesparing och prioritering inom IT-området har en översyn av beredskap genomförts. Efter att ha vägt olika upplägg mot varandra och tagit hänsyn till verksamhetens behov har tf. förvaltningschef beslutat om en förändring av beredskapens omfattning.

Förändringen betyder en begränsning beredskapen jämfört med tidigare. Från och med 1 juli 2013 finns beredskap enligt nedan:

  • Helgfri mån-tors kl 16.30 – 24.00
    (ingen beredskap på fredag efter 16.30)
  • Söndagar kl. 07.00 – 24.00
    (ingen beredskap på lördag)

Tillgänglighet till teknisk support utanför beredskaptid eller utanför kontorstid

Under tider utan beredskap finns inte tillgång till teknisk support för nätverket, varken fast som trådlöst, inte heller tjänster som CAS, Exchange/e-post, Cambro och UMU:s hemsida.

I händelse av driftstörningar med nätverk och system kan det dröja fram till nästa beredskapstid förrän åtgärder påbörjas och support kan ges.


Sidansvarig: Anja Axelsson

Utskriftsversion

Relaterad information

Kontakta Servicedesk


Aktuellt

Förändring i beredskapstider under 2016

Kring storhelger och andra typer av ledigheter avviker beredskapstiderna något från det vanliga. Läs hela nyheten

Rutiner för felanmälan, support och ärendehantering

Vardagar 08.30 – 16.30
Ärenden hanteras via Servicedesk

Övriga tider

Du kan registrera dina ärenden via Servicedesk dygnet runt.

Akuta ärenden övriga tider som rör universitetsgemensamma system (ej ärenden som rör din egen dator):

Via telefon: 090-786 90 90, måndag-torsdag 16.30-24.00 samt söndag 07.00-24.00

Via e-post: (endast söndag - torsdag 24:00 – 07:00, fredag 16.30 till söndag 07:00):
felanmalan@its.umu.se

Hur snabbt kan jag få hjälp?

I händelse av driftstörningar med nätverk och system kan det dröja fram till nästa beredskapstid förrän åtgärder påbörjas och support kan ges.