Anita Yngvesdotter, administrator

Directory Co-ordinator

Ledningsstöd och gemensam administration

Anja Axelsson, system developer

Web Master

System Development Ledningsstöd och gemensam administration

Emma Sellström, administrator, finance

Directory Co-ordinator

Ledningsstöd och gemensam administration

Helena Yngvesson, system developer (absence)

Equal Opportunities Representative

System Development

Hooshmand Shadman, system developer

Equal Opportunities Representative

System Development

Jonas Lilja, system developer

Work Environment Representative

System Development

Marie Nässen, controller

Ledningsstöd och gemensam administration

Marina Södergård, administrator, finance

Directory Co-ordinator

Ledningsstöd och gemensam administration


Contact information

ICT Services and System Development

Contact information