Exempel på uppdrag

ITS är verksamma i ett flertal uppdrag både internt vid Umeå universitet och externt. De två största är det tekniska förvaltningsuppdraget för Ladok och NyA men vi gör även många andra typer av uppdrag.

EUNIS-konferensen 2014

Organisationen EUNIS – European University Information Systems – arbetar för att utöka och förbättra samarbetet inom IT-området mellan europeiska universitet. Konferensen 2014 anordnades av ITS.

Läs mer om EUNIS-konferensen

Högskoleprovet

Högskoleprovet ger möjlighet att bli antagen till högskolestudier utöver vanliga betyg. ITS är inblandade i allt ifrån att ta emot alla provhäften till att utveckla och underhålla en webbapplikation där provdeltagarna hämtar sitt provresultat.

Läs mer om Högskoleprovet

Ladokuppdraget

Ladoksystemet är ett nationellt IT-baserat student- coh studieregister med en storskalig databas. Det finns 350 000 aktiva studenter i systemet och totalt 3,5 miljoner individer i systemet.

Läs mer om Ladokuppdraget

NyA-uppdraget

Vi underhåller, nyutvecklar och supportar även sveriges nationella antagningssystem, NyA. Detta sker också på uppdrag av Universitets- och högskolerådet (UHR). Ett 30-tal av våra utvecklare och testare är verksamma inom detta uppdrag.

Läs mer om NyA-uppdraget

OpenID Connect

Det pågår ett internationellt samarbete med att utveckla enklare och säkrare elektroniska identiteter på webbtjänster. ITS medverkar i samarbetet genom uppdraget att utveckla protokollmotorn.

Läs mer om OpenID Connect

Wisum

Wisum är ett generellt beställningssystem som utvecklats av ITS för att stödja de upphandlings- och inköpsprocesser som används vid universitetet och högskolor

Läs mer om Wisum

Exempel på andra uppdrag

  • SHS-katalogen | Test (Statskontoret)
  • BIF-tjänster | Test (Sjukvårdsrådgivningen)
  • UmU:s projektkontor | Projektledning (Universitetsledningen)
  • issi | Projektledning och krav (Ö-viks kommun)
  • OpenKvarken | Projektledning (Vasa yrkeshögskola)
  • UPC Kursanmälan | Kravspec, utveckling och test (Universitetspedagogiskt centrum, UmU och PU, Uppsala)
  • Demografiska databasen | Utveckling och projektledningsstöd (DDB)


Kontakta oss

Har du frågor och funderingar kring hur ITS kan hjälpa dig? 

Kontakta oss

En av våra kundansvariga kommer att kontakta dig för att hitta en lösning som passar dig.