Till umu.se
ITS Toppbild

Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)

ITS har en spännande och mångfacetterad verksamhet inom IT för universitet och högskolor.

ITS har en spännande och mångfacetterad verksamhet inom IT för universitet och högskolor. Vår mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som hjälp skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till excellent forskning och utbildning.

Hög kompetens och stark utvecklingsvilja hos medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänk som präglar universitet ger en stimulerande miljö med intressanta utmaningar i tekniken framkant. Stora utvecklingsmöjligheter för medarbetare inom ett brett verksamhetsområde bidrar också till att ITS är en attraktiv arbetsplats. Med drygt 190 anställda och ett flertal externa konsulter är vi Norrlands största verksamhet inom IT.

Nyheter

Resultatet av årets kundnöjdhetsundersökning är här

2017-03-14
Under två veckors tid har vi ställt tre korta frågor till de av er som bett om hjälp via Servicedesk och fått ett ärende löst.

Ny cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning

2016-11-24
Genom att koppla samman en rad internationella forskningsdatabaser kommer DataARC att utveckla ett online-verktyg och infrastruktur för att möjliggöra starkare och nydanande tvärvetenskaplig forskning om "human ecodynamics" i den nordatlantiska regionen. Ansvariga enheter i detta National Science Fo...

Träningsapp effektiv mot inkontinens

2016-09-19 (från 2016-09-12)
Urinläckage vid hosta och hopp är vanligt hos kvinnor. Men en självadministrerad behandling via mobilappen Tät® under tre månader gav minskade symtom, färre läckage och ökad livskvalitet. Det visar en studie inom projektet Tät.nu vid Umeå universitet som publicerats idag i Neurourology and Urodynami...

Fler nyheterKalendarium

Till kalendariet

Kontakt och öppettider

IT-support

Öppettider: Mån-fre 08.30-16.30

Kontakta Servicedesk

Anmäl abuse/spam

Telefon: 090-786 6300

Övriga tider

Du kan registrera dina ärenden via Servicedesk dygnet runt.

Akuta ärenden övriga tider som rör universitetsgemensamma system (ej ärenden som rör din egen dator) felanmäls via telefon: 090-786 90 90, måndag-torsdag 16.30-24.00 samt söndag 07.00-24.00
 

Upphandling och inköp

Kontakta Upphandling och inköp

Öppet: Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-16.00

Telefon: 090-786 69 00

Adressuppgifter ITS

Kontakta ITS

Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Umeå universitet
901 87 Umeå

Hitta till ITS

Telefon: 090-786 50 00
Fax: 090-920 26
Orgnr: 202100-2874