Till umu.se
Min backup / Klientbackup Standardinstallation PC ITS Toppbild Effektivare klienthantering ger bättre kontroll

Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)

Vi utvecklar, förvaltar och driftar IT-system för universitet och högskolor, men samarbetar även med andra organisationer inom offentlig sektor.

ITS utför tjänster till såväl Umeå universitet som till andra universitet, högskolor och myndigheter. Med drygt 180 anställda samt ett flertal externa konsulter är vi Umeåregionens största verksamhet inom IT-utveckling.

Vi erbjuder IT-tjänster med hög verksamhetsnytta och bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris. Vi erbjuder systemutveckling och systemförvaltning, nät- och systemdrift, kundstöd samt upphandlingstekniskt stöd inom IT-området.

Nyheter

Förändrade öppettider för Servicedesk april och maj 2014

2014-04-16
Våren innebär en del röda dagar och klämdagar som gör att Servicedesk öppettider ser lite annorlunda ut.

Umeå universitet ska ansvara för driften av Ladok3

2014-04-15
Enheten för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet har blivit utvalda att leverera den sammanhållna driften av det kommande Ladoksystemet – Ladok3. Det är ett nytt nationellt system för studieadministration.

Driftstörningar påverkar in- och utgående samtal till telenätet.

2014-04-08
Felanmälan har gjorts till Telia-support som förväntas inleda felsökning på onsdag morgon.

Fler nyheter


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Dagmar Hinze
2013-11-28

Kontakt och öppettider

IT-support

Kontakta Servicedesk

Öppettider: Mån-fre 08.30-16.30

Telefon: 090-786 6300

Övriga tider

Måndag-torsdag 16.30-24.00 samt söndag 07.00-24.00
- Ärenden anmäls och registreras via telefon 090-786 90 90

Söndag-torsdag 24.00-07.00 samt fredag-söndag 16.30-07.00
- Ärenden anmäls och registreras via e-post: felanmalan@its.umu.se

Upphandling och inköp

Kontakta Upphandling och inköp

Öppet: Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-16.00

Telefon: 090-786 6900

Adressuppgifter ITS

Kontakta ITS

Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Umeå universitet
901 87 Umeå

Hitta till ITS

Telefon: 090-786 50 00
Fax: 090-920 26
Orgnr: 202100-2874